Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Vážení klienti,

v nadväznosti Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 261, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, ktorá bola uverejnená dňa 24. novembra 2021 a nadobudla účinnosť dňa 25. novembra 2021

osoby vstupujúce do obradnej siene sú povinné:

  • prekryť si nos a ústa respirátorom FFP2, KN95 alebo N95,

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:

deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím alebo sluchovým postihnutím.

  • vykonať dezinfekciu rúk,
  • uviesť telefonický alebo e-mailový kontakt za účelom epidemiologického vyšetrovania,
  • dodržiavať odstupy 2 m medzi osobami mimo spoločnej domácnosti,
  • dodržiavať zákaz podávania rúk.

Rešpektujte vyššie uvedené opatrenia. Vašim zodpovedným prístupom prispievate k ochrane Vášho zdravia ako aj zdravia našich zamestnancov a znižujete riziko šírenia COVIDu-19.

V prípade nedodržania podmienok pre vstup Vás môžu zamestnanci vyzvať k dodržiavaniu podmienok, resp. vyzvať k opusteniu priestorov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s výkonom hromadného podujatia – pohrebného obradu:
http://www.marianum.sk/perch/resources/PDF/gdprweb-osds.pdf

späť na zoznam