NONSTOP vývoz zosnulých:
NONSTOP vývoz zosnulých

NONSTOP Vývoz zosnulých

Po nahlásení telefonickej objednávky sa vývoz zosnulého vykoná bez zbytočného odkladu.

Kedy túto službu kontaktovať?

Úmrtie v domácom prostredí

Službu vývozu zosnulých kontaktujú pozostalí až po privolaní Rýchlej zdravotnej pomoci a obhliadajúceho lekára, ktorý vystaví príslušné doklady (List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí). Na základe týchto dokumentov vykoná pohrebná služba bez zbytočného odkladu vývoz zosnulého do chladiaceho zariadenia.

Úmrtie v zariadeniach sociálnych služieb

Službu vývozu zosnulých kontaktuje po privolaní Rýchlej zdravotnej pomoci službukonajúci personál zariadenia. Výber dodávateľa pohrebnej služby je na rozhodnutí rodinných príslušníkov zosnulého alebo prispievateľa na úhradu sociálnej služby.

Úmrtie v zdravotníckom zariadení

Pre vývoz zosnulého z patológie je potrebné, aby pozostalí najskôr osobne navštívili pohrebnú službu z dôvodu vystavenia potrebných dokumentov, na základe ktorých smie pohrebná služba vývoz zosnulého z patológie uskutočniť. Pri stretnutí sa objednávateľ pohrebu preukáže občianskym preukazom a tiež občianskym preukazom zosnulého.