NONSTOP vývoz zosnulých:
Vyhľadávanie hrobových miest

Vyhľadávanie hrobových miest

Vo vyhľadávači hrobových miest nájdete nasledovné informácie:

  • Cintorín, sektor, chodník (Krematórium Bratislava), číslo hrobového miesta.
  • Pochovaní.
  • Platnosť nájmu.
  • IBAN, variabilný symbol a výška poplatku za nájom a služby spojené s nájmom na 1 rok.
  • Fotografia hrobového miesta.