Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely vyhotovovania záznamov hlasovej komunikácie