Správa majetku

Správa majetku

Dokumenty na stiahnutie

Ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno

Cintorín Vrakuňa_vzorová zmluva

Martinský cintorín_vzorová zmluva

Obežník Dušičky 2023 - Pokyny pre prenájom predajnej plochy