NONSTOP vývoz zosnulých:
Správa majetku

Správa majetku

Dokumenty na stiahnutie

Obežník Veľká noc 2024 - pokyny pre prenájom predajnej plochy

Príloha 2 k smernici správa majetku, platná od 1.3.2024 - Cenník za nájom predajného priestoru spevnenej plochy pre predajný stôl, stánok

Ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno

VZN č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred areálom Bratislavského krematória

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajného stola pred Martinským cintorínom

Smernica 32 Správa majetku