NONSTOP vývoz zosnulých:
Správa majetku

Správa majetku

Dokumenty na stiahnutie

Ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno

Cintorín Vrakuňa_vzorová zmluva

Martinský cintorín_vzorová zmluva

Obežník Vianoce 2023 - Pokyny pre prenájom predajnej plochy

Vzorová zmluva na krátkodobý prenájom predajných stánkov/predajných miest počas Vianočných sviatkov 2023 na Martinskom cintoríne

Vzorová zmluva na krátkodobý prenájom predajných stánkov/predajných miest počas Vianočných sviatkov 2023 na cintoríne Vrakuňa

VZN č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva