NONSTOP vývoz zosnulých:
Forma poslednej rozlúčky

Forma poslednej rozlúčky

Cirkevný pohreb – Rímskokatolícka cirkev

Vysluhovanie rímskokatolíckych pohrebných obradov v bratislavskom Krematóriu vysluhujú kňazi z farnosti Bratislava Blumentál a na cintorínoch kňaz z farského úradu podľa územného obvodu farnosti, v ktorej sa cintorín nachádza. Objednávateľ pohrebu si samozrejme môže zabezpečiť aj kňaza podľa vlastného výberu a dohody. Termín konania poslednej rozlúčky sa stanoví na pohrebnej službe.

Cirkevný pohreb iného vierovyznania

Po stretnutí v pohrebnej službe, vybavení všetkých náležitostí a termínu poslednej rozlúčky, kontaktujte, prosím, príslušného duchovného.

Občiansky pohreb

Pre vybavenie občianskeho pohrebu v krematóriu a na cintoríne kontaktujte pohrebnú službu.