NONSTOP vývoz zosnulých:
Kontakty

Kontakty

Pobočky

Marianum centrála

Správa cintorínov
Pohrebná služba
Kvetinárstvo
Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava

Marianum Vrakuňa

Správa cintorínov
Pohrebná služba
Cintorín Vrakuňa, Gagarinova 29, 821 07 Bratislava – Vrakuňa

Marianum Krematórium

Kvetinárstvo
Výdaj urien
Pohrebná služba
Správa cintorínov - urnového hája
Krematórium a urnový háj, Hodonínska 44, 841 03 Bratislava – Záhorská Bystrica
NONSTOP vývoz zosnulých
Kontakt pre média
Mgr. Katarína Šemberová, MBA., vedúca obchodného oddelenia
Podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti
Sťažnosti a podnety
Sprístupňovanie informácií

Dokumenty pre sprístupňovanie informácii nájdete v časti Dokumenty ↗︎