NONSTOP vývoz zosnulých:
Dokumenty

Dokumenty

Vyhľadávané dokumenty

Cenník

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hl. mesta SR Bratislavy

Katalóg

Katalóg kvetinovej výzdoby pre prírodné obrady

Cenník

Cenník kremačných služieb

Interné dokumenty

Obežník Veľká noc 2024 - pokyny pre prenájom predajnej plochy

Interné dokumenty

Smernica 32 Správa majetku

Interné dokumenty

Príloha 2 k smernici správa majetku, platná od 1.3.2024 - Cenník za nájom predajného priestoru spevnenej plochy pre predajný stôl, stánok

Interné dokumenty

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajného stola pred Martinským cintorínom

Interné dokumenty

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred cintorínom Vrakuňa

Interné dokumenty

Vzorová zmluva o krátkodobom nájme predajnej plochy pred areálom Bratislavského krematória

Legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov

Legislatíva

Všeobecné obchodné podmienky pre dodávateľov, platné do 29.01.2024

Katalóg

Urny

Interné dokumenty

VZN č. 5/2023 o dani za užívanie verejného priestranstva

Interné dokumenty

Žiadosť o zmenu osobných údajov v zmluve o nájme hrobového miesta

Sprístupňovanie informácií

Príloha č. 1 k Smernici 07_2023 Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť_Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií

Sprístupňovanie informácií

Príloha č. 4 k Smernici 07_2023 Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť

Sprístupňovanie informácií

Príloha č. 2 k Smernici 07_2023 Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť_Sadzobnik úhrad.pdf

Sprístupňovanie informácií

Príloha č. 3 k Smernici 07_2023 Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť_Formulár pre žiadosť o sprístupnenie informácií

Sprístupňovanie informácií

Smernica 07_2023_Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť

Interné dokumenty

Návod pre používanie vyhľadávača hrobových miest

Interné dokumenty

Žiadosť o pridelenie/rezerváciu hrobového/urnového miesta

Interné dokumenty

Etický kódex zamestnanca

Legislatíva

Informácia o spracúvaní osobných údajov na účely vyhotovovania záznamov hlasovej komunikácie

Legislatíva

Informácia o spracúvaní osobných údajov