Dokumenty

Dokumenty

Vyhľadávané dokumenty

Interné dokumenty

Dohoda o prevode hrobového, kryptového, urnového miesta

Interné dokumenty

Čestné vyhlásenie

Interné dokumenty

Žiadosť o pridelenie/rezerváciu hrobového/urnového miesta

Interné dokumenty

Smernice 39 O oznamovaní protispoločenskej činnosti

Interné dokumenty

08_22 NRO Úprava organizačnej štruktúry

Katalóg

Katalóg rakvy na pochovanie

Cenník

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách

Cenník

Cenník kremačných služieb

Interné dokumenty

Príloha č. 1 k SM 18 - Organizačná štruktúra

Obežník Vianoce

Martinský cintorín_vzorová zmluva

Krematórium_vzorová zmluva

Cintorín Vrakuňa_vzorová zmluva

Sprístupňovanie informácií

Smernica pre Postup pri sprístupňovaní informácií na žiadosť

Interné dokumenty

Zriaďovacia listina

Interné dokumenty

18_Organizačný poriadok

Interné dokumenty

Smernica 08_Pracovný poriadok 2021

Interné dokumenty

Životopis riaditeľa organizácie Marianum, Ing. Roberta Kováča

Sprístupňovanie informácií

Vyhlásenie o prístupnosti

Katalóg

Katalóg vence

Katalóg

Katalóg ikebany

Katalóg

Katalóg rakvy na kremáciu

Katalóg

Katalóg vence na zapožičanie

Katalóg

Katalóg kytice