NONSTOP vývoz zosnulých:
Čo treba urobiť v deň pohrebu

Čo treba urobiť v deň pohrebu

Objednávateľovi pohrebu odporúčame prísť do vybavovacej kancelárie obradníka na cintoríne alebo v krematóriu 30 minút pred plánovaným začiatkom pohrebného obradu.

Objednávateľ pohrebu sa spolu s obradníkom dohodne na priebehu poslednej rozlúčky:

 • Rozhodnutie o vystavení alebo nevystavení zosnulého v rozlúčkovej miestnosti. Tento úkon si dohodol objednávateľ pohrebu počas stretnutia v pohrebnej službe. Obradník sa riadi týmto rozhodnutím objednávateľa pohrebu.
 • Možnosť vloženia osobného predmetu do rakvy.
 • Odovzdanie fotografie v ráme.
 • Vystavenie potvrdenia o spopolnení spolu s inštruktážou (v prípade kremácie).
 • Hudba k obradu: Cirkevný obrad - 2 skladby, Občiansky obrad - 3 skladby, Obrad pri hudbe - 5 skladieb.
  Objednávateľ pohrebu si môže vybrať zo zoznamu reprodukovanej hudby, ktorý zahŕňa najčastejšie používané skladby rôzneho žánru alebo si môže priniesť USB kľúč s vlastným výberom skladieb. V prípade cirkevného obradu zahrá organista skladby, ktoré sa riadia výberom vysluhujúceho kňaza.
 • Odovzdanie fotografií na USB nosiči vo formáte JPG, ktoré je možné premietať počas obradu na krematóriu a na vybraných cintorínoch.
 • Odovzdanie finálneho nekrológu.
 • Výber básne.
 • Identifikácia zosnulého a rozlúčenie.
 • Odsúhlasenie kvetinovej výzdoby v obradnej sieni.
 • Iné, špecifické želania.