NONSTOP vývoz zosnulých:
Cenník

Cenník

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hl. mesta SR Bratislavy, platný od 1.4.2024

Cenník kremačných služieb poskytovaných organizáciou Marianum - pohrebníctva mesta Bratislavy

Ďalšie položky súvisiace s úkonom kremácie

Všetky položky, ktoré sú potrebné na kremáciu a dajú sa použiť priamo, bez nutnosti dodatočnej úpravy, spracovania alebo montáže, sa účtujú za predajné ceny. (napr. rakva s doplnkovým vybavením (čalúnenie, matrace, a pod.) základná urna, ozdobné urny a pod.) Náklady podniku spojené s obstaraním rakiev, ich skladovaním a drobnými úpravami sú pripočítané k cene rakvy a jej súčastiam.

Katalóg kremačných rakiev