NONSTOP vývoz zosnulých:
Dušičky 2023 - Príprava hrobov s ohľadom na životné prostredie. Triedenie odpadu a praktické informácie pre návštevníkov cintorínov.
24. 10. 2023

Dušičky 2023 - Príprava hrobov s ohľadom na životné prostredie. Triedenie odpadu a praktické informácie pre návštevníkov cintorínov.

Bratislava, 17. október 2023 – MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy (MARIANUM) pripravilo v dušičkovom období ukážky výroby hrobových výzdob s ohľadom na životné prostredie. Na cintorínoch kde je možné triediť odpad, budú návštevníkom asistovať pomocníci pri roztrieďovaní odpadu vzniknutého pri príprave hrobu na Dušičky. Upravený bude bežný režim prevádzky cintorínov.

MARIANUM počas tohtoročných Dušičiek upriamuje pozornosť návštevníkov cintorínov na ekologickejší prístup. Zdobenie hrobov ukladaním ozdôb, kvetov či iných dekorácií je tradičný spôsob ako ľudia vyjadrujú svoju spomienku a lásku ku zosnulým blízkym. Dá sa to aj udržateľnejšie ako sú návštevníci cintorínov zvyknutí. „Vyzdobiť hrob a zároveň chrániť životné prostredie je možné jednoducho uprednostnením živých kvetov či sušených rastlín, voľne dostupných prírodných materiálov ako sú šišky, vetvičky, gaštany či kamienky do hrobových dekorácií namiesto umelých ozdôb, kytíc či ikebán. Umelé aranžérske podložky možno nahradiť prútmi, či slamou. Namiesto obvyklých sviečok môžu ľudia použiť sviečky z včelieho vosku a plastové obaly na sviečky môžu vymeniť za sklenené. Inšpiráciu ako si vyrobiť takúto lacnejšiu alternatívnu výzdobu hrobu si budú môcť pozrieť a vyskúšať návštevníci cintorínov na piatich workshopoch počas dušičkového obdobia.„ hovorí Robert Kováč, riaditeľ MARIANUM

Termíny a miesta konania ukážok výroby ozdôb hrobov s ohľadom na životné prostredie:

  • Cintorín Vrakuňa:
  1. októbra, 1. novembra v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.
  • Krematórium:
  1. októbra, 30. októbra a 31. októbra v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod.

Triedenie odpadu na cintorínoch

Triedenie odpadu je jednoduchý spôsob, ako prispieť ku skvalitneniu životného prostredia. Stačí ak odnesieme odpad na určené miesto. v súčasnosti sú na cintorínoch Vrakuňa, Petržalka a Prievoz vybudované stojiská na triedenie siedmych komodít cintorínskeho odpadu. Počas nadchádzajúcich Dušičiek pribudnú dočasné triediace stanice aj na ďalších cintorínoch – v Krematóriu a v Podunajských Biskupiciach. „Návštevníci budú tak mať na týchto pohrebiskách možnosť roztriediť zelený biologicky rozložiteľný odpad, plasty, kovy, papier, sklo, elektroodpad a zmesový komunálny odpad. Návštevníkom tu budú k dispozícii aj asistenti, ktorí pomôžu pri roztriedení odpadu podľa jednotlivých dostupných komodít. Odpad na cintorínoch má obrovský potenciál byť vytriedený a opätovne využitý. Na to je potrebné vybudovať správne triediace návyky u návštevníkov cintorínov a kompletnú infraštruktúru triedenia priamo na týchto pietnych miestach. Veríme, že v priebehu nasledujúcich rokov sa nám podarí postaviť stojiská na všetkých osemnástich cintorínoch v správe MARIANUM, s ohľadom na legislatívne procesy a financie.“ dopĺňa Robert Kováč, riaditeľ MARIANUM.

Režim cintorínov

Otváracie hodiny cintorínov budú do 8.novembra od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Pre imobilných návštevníkov cintorínov budú v termíne od 21.októbra do 5.novembra v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. na cintorínoch Vrakuňa, Slávičie údolie a v Krematóriu – Urnovom háji k dispozícii elektromobily, ktoré ich pohodlne odvezú čo najbližšie k hrobovému miestu.

Zákaz vykonávania kamenárskych prác v dňoch 27.októbra až 5. novembra.

Klientske pobočky Správy cintorínov kde môžu klienti vybaviť požiadavky (platby, zmluvy, prepisy, povolenia a pod.) súvisiace s hrobovým miestom budú dostupné aj počas víkendu 28. – 29. októbra aj cez Sviatok všetkých svätých v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. na cintoríne Vrakuňa a v Krematóriu, informačné centrum Správy cintorínov bude mimoriadne v termíne od 26. októbra do 1. novembra v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. **aj na cintoríne Slávičie údolie. **

Mimoriadne otváracie hodiny bude mať kvetinárstvo MARIANUM v Krematóriu a to 28. – 29. októbra a 1. novembra v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

MARIANUM zabezpečí ajzvýšenú protipožiarnu pohotovosť v podobe protipožiarnych hliadok, ktoré budú vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku požiaru.

Na cintorínoch platí rovnako ako počas celého roka zákaz vstupu so zvieratami, zákaz vstupu pod vplyvom omamných látok, či jazda na bicykli alebo elektrokolobežkách. Po 9.00 hod. budú v závislosti od množstva návštevníkov cintorínov zakázané alebo regulované vstupy osobných vozidiel.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 160 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a 2 vojnové cintoríny. Súčasne spravuje tiež a 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Vedie aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

Kontakt pre médiá

Mgr. Katarína Šemberová, MBA E-mail: [email protected]

Ďalšie novinky

Načítavam…