NONSTOP vývoz zosnulých:
Obežník Veľká noc 2024 - pokyny pre prenájom predajnej plochy
4. 3. 2024

Obežník Veľká noc 2024 - pokyny pre prenájom predajnej plochy

S blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami bude organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prenajímať predajné stoly a spevnené plochy pre umiestnenie predajného stola za účelom predaja kvetov a doplnkového sortimentu, Predmetom prenájmu budú spevnené plochy pred cintorínom Vrakuňa a areálom Krematória a predajné stoly pred Martinským cintorínom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do piatku 15.03.2024 vrátane a to písomne e-mailom na adrese [email protected], alebo svoju písomnú žiadosť osobne doručiť správcovi na jednotlivých cintorínoch. Vzhľadom na obmedzený počet miest a stolov, jeden žiadateľ si môže prenajať iba jedno miesto, resp. stôl.

Ide o desaťdňový prenájom, ktorý začne plynúť od soboty 23.03.2024 do pondelka 01.04.2024 (vrátane) s nasledovnými cenami :

 • Martinský cintorín 400,-€/ 10 dní,
 • Cintorín Vrakuňa 345,-€/ 10 dní,
 • Krematórium 345,-€/ 10 dní Nájom je oslobodený od DPH.

Nájomné sa bude uhrádzať výlučne u správcu na jednotlivých cintorínoch a to v nasledovných termínoch, náhradné termíny nepripadajú do úvahy:

 • Martinský cintorín – utorok 19.03.2024 bezprostredne po losovaní
 • Cintorín Vrakuňa – utorok 19.03.2024 bezprostredne po losovaní
 • Krematórium – pondelok 18.03.2024 bezprostredne po losovaní

Proces prideľovania miest – formou žrebovania

Martinský cintorín utorok 19.03.2024 o 10:00 hod. :

 • Limitovaný počet stolov – 17 stolov,
 • Uprednostnení budú iba žiadatelia, ktorí si prenajímajú stôl počas celého roka, t.j. v každom mesiaci roka si prenajímajú jeden stôl min. 15 x, počas „Veľkonočných sviatkov“ budú mať prenajatý ten stôl, ktorý používajú počas celého roka v prípade, že využívajú viac stolov, vyberú si jeden z nich, tieto stoly budú vyradené zo žrebovania,
 • jeden žiadateľ iba jeden predajný stôl,
 • poradie výberu stola bude formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, resp. doručené žiadosti očistené o uprednostnené žiadosti,
 • Žiadatelia, ktorí si vylosujú vyššie číslo žrebovania ako je ponúkaný počet stolov, tí budú vylúčení z možnosti prenajatia si stola, ponúkne sa im priestor pred Cintorínom Vrakuňa a to za predpokladu, že na tomto mieste bude menej žiadostí ako je možné prenajať.
 • Žiadatelia, ktorí neboli vylúčení z losovania si podľa vylosovaného čísla poradia vylosujú číslo predajného stola,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí zmluva ihneď po úspešnom losovaní a na mieste uhradia nájomné v čiastke 400,-€

Cintorín Vrakuňa utorok 19.03.2024 o 13:00 hod. :

 • Poradie výberu miesta bude formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí,
 • Následne prebehne žrebovanie konkrétneho miesta,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí zmluva ihneď po losovaní a na mieste uhradia nájomné v čiastke 345 ,-€

Krematórium pondelok 18.03.2024 o 10:00 hod. :

 • Poradie výberu miesta bude formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí,
 • Následne prebehne žrebovanie konkrétneho miesta,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí zmluva ihneď po losovaní a na mieste uhradia nájomné v čiastke 345 ,-€

V Bratislave dňa 04.03.2024

Ďalšie novinky

Načítavam…