NONSTOP vývoz zosnulých:
Obežník Vianoce 2023 - pokyny pre prenájom predajnej plochy
24. 11. 2023

Obežník Vianoce 2023 - pokyny pre prenájom predajnej plochy

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami bude organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prenajímať predajné stoly a spevnené plochy pre umiestnenie predajného stola za účelom predaja kvetov a doplnkového sortimentu. v záujme ochrany životného prostredia a podporenia zberu triedeného odpadu Vám prílohe prikladáme odporúčania ohľadom sortimentu predávaného tovaru. Predmetom prenájmu budú spevnené plochy pred Cintorínom Vrakuňa a predajné stoly pred Martinským cintorínom (v predpolí národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského krematória sa predajné plochy prenajímať nebudú). Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskoršie do 05.12.2023 vrátane, a to písomne e-mailom na adrese [email protected] alebo môžu svoju písomnú žiadosť osobne doručiť správcovi na jednotlivých cintorínoch. Ide o desaťdňový prenájom, ktorý začne plynúť od soboty 16.12.2023 do pondelka 25.12.2023 (vrátane) s nasledovnými cenami:

 • Cintorín Vrakuňa 280,-€/10 dní,
 • Martinský cintorín 330,-€/10 dní. Nájom je oslobodený od DPH.

Nájomné sa bude uhrádzať výlučne u správcu na jednotlivých cintorínoch, a to v nasledovných termínoch, náhradné termíny nepripadajú do úvahy:

 • Martinský cintorín – streda 06.12.2023 o 09:00 hod.,
 • Cintorín Vrakuňa – streda 06.12.2023 o 13:00 hod.

Proces prideľovania miest – formou žrebovania

Martinský cintorín streda 06.12.2023 o 09.00 hod.

 • Limitovaný počet stolov -17 stolov,
 • Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí si prenajímajú stôl počas celého roka, t.j. minimálne 180 x v príslušnom roku, počas „Vianočných sviatkov“ budú mať prenajatý ten stôl, ktorý používajú počas celého roka a majú nárok na pridelenie 1 stola naviac. Tieto stoly budú vyradené zo žrebovania.
 • Ostatní žiadatelia majú nárok na jeden stôl.
 • Poradie výberu stola bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, očistené o uprednostnené žiadosti. Žrebovať môžu iba zúčastnení žiadatelia, nie je možné žrebovať v zastúpení.
  1. kolo žrebovania – poradie,
  1. kolo žrebovania – konkrétny stôl, žiadatelia s vyšším číslom ako 17- neúspešní žiadatelia.
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 330,-€.

Cintorín Vrakuňa streda 06.12.2023 o 13:00 hod.

 • Poradie výberu stola bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, očistené o uprednostnené žiadosti. Žrebovať môžu iba zúčastnení žiadatelia, nie je možné žrebovať v zastúpení.
  1. kolo žrebovania – poradie,
  1. kolo žrebovania – konkrétne miesto,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 280,-€.

Odporúčania pre predajcov tovaru

OBMEDZENIE PREDAJA MATERIÁLOV/PRODUKTOV

Elektrické LED sviečky

 • vystavené poveternostným podmienkam majú krátku životnosť
 • vyhodené do zmesového odpadu ohrozujú znečistením pôdu a vodu, zvyšujú riziko požiaru (na skládke), v spaľovni odpadu
 • hrozí ich explózia
 • pre správnu recykláciu je potrebný špeciálny kontajner a odvoz elektroodpadu

Umelé kvetiny (kytice, vence, ikebany apod.)

 • zvyčajne ide o kombináciu rôznych plastov s textilom, drôtmi, lepidlami, prípadne aj inými materiálmi
 • nie je možné ich zrecyklovať
 • obzvlášť problematické sú ikebany z umelých kvetov ukotvené v nádobách betónom (tvoril až 9 % obsahu kontajnera pri analýze odpadu na cintoríne vo Vrakuni (6.10. 2021)

ODPORÚČANÉ MATERIÁLY / PRODUKTY

Sklenené svietniky Náhradné náplne do svietnikov Živé a sušené kvetinové dekorácie bez aranžovacej hmoty:*

 • živé rastliny v kvetináčoch
 • vence so slameným / prúteným základom, so živými / sušenými rastlinami, zviazané len obyčajným prírodným špagátom / lykom
 • rezané živé / sušené kvety (prednostne z lokálnych zdrojov)

Aby bolo možné kvetinové dekorácie zhodnotiť ako bioodpad, dôležité je, aby boli:

 • bez drôtov a silonu
 • bez lepidiel
 • umelohmotných dekorácií a obalov
 • syntetických textílií (napr. stúh)

*aranžovacia hmota (napr. florex) je zložená z rôznych druhov plastov, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Jedná sa o veľmi drobivý materiál, ktorý sa plne nerozkladá a je zdrojom mikroplastov.

V Bratislave 24.11.2023

Ďalšie novinky

Načítavam…