NONSTOP vývoz zosnulých:
Platba za miesto

Platba za miesto

Ďakujeme, že sa ako pozostalí zaujímate o nájomnú zmluvu za hrobové miesto a s tým súvisiace platby nájomného, a prejavujete tak úctu voči zosnulým.

Kde a ako zrealizujete platbu

Platbu za hrobové alebo urnové miesto na cintoríne vám odporúčame zrealizovať bankovým prevodom. Platba za hrobové miesto je možná len v prípade uzatvorenej nájomnej zmluvy.

Údaje k platbe si môžete vyhľadať prostredníctvom nášho online vyhľadávača hrobových a urnových miest. V priloženom návode vám ukážeme, ako jednoducho si môžete vyhľadať konkrétne hrobové miesto vrátane údajov pre platbu za hrobové miesto. Tieto údaje vám poskytneme aj na pobočkách správy cintorínov a nájdete ich tiež v nájomnej zmluve.

Návod na použitie vyhľadávača hrobových miest

Návod pre používanie vyhľadávača hrobových miest

Často kladené otázky