Platba za miesto

Platba za miesto

Ďakujeme, že sa ako pozostalí zaujímate o nájomnú zmluvu za hrobové miesto a s tým súvisiace platby nájomného, a prejavujete tak úctu voči zosnulým.

Kde a ako zrealizujete platbu

Platbu za hrobové alebo urnové miesto na cintoríne viete zrealizovať osobne na ktorejkoľvek pobočke Správy cintorínov. Platba za hrobové miesto je možná len v prípade uzatvorenej nájomnej zmluvy. Platby prijímame v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Údaje potrebné na realizovanie bankového prevodu vám poskytneme na pobočkách správy cintorínov a nájdete ich tiež v nájomnej zmluve.

Často kladené otázky