NONSTOP vývoz zosnulých:
Prepis hrobového miesta

Prepis hrobového miesta

V tejto sekcii si prečítajte, ktoré dokumenty budete potrebovať, a všetko ostatné vyriešime za vás na osobnom stretnutí.

Prepis miesta po zosnulom nájomcovi

Na vykonanie prepisu hrobového miesta po zosnulom je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

Doklad, že nájomca je zosnulý:

  • Úmrtný list alebo potvrdenie o spopolnení, príp. objednávku pohrebu

Doklad o príbuzenskom vzťahu (stačí predložiť jeden z uvedených dokladov):

  • Sobášny list v prípade manžela alebo manželky. V prípade, že ste potomkom zosnulého, predkladáte rodný list.
  • Hrobové miesto po zosnulom nájomcovi je možné prepísať aj po predložení osvedčenia o dedičstve alebo čestného vyhlásenia overeného notárom. Tlačivo na Čestné vyhlásenie máme voľne dostupné na stiahnutie.

Prepis miesta, ak nájomca žije

Prepis hrobového a urnového miesta (na všetkých cintorínoch v správe organizácie Marianum) je možné vykonať osobne v zastúpení aktuálneho nájomcu, ako aj osoby, na ktorú bude miesto prepísané, na niektorom zo stredísk Správy cintorínov Marianum.

Ak sa jeden z nájomcov nemôže dostaviť na stretnutie osobne, Dohodu o prevode je možné overiť u notára. v prípade prepisu je podpisujú pôvodný nájomca a nový nájomca nielen Dohodu o prevode, ale pôvodný nájomca podpisuje aj Dohodu o ukončení NZM1. Obe tlačivá, teda Dohodu o prevode a Dohodu o ukončení NZM1 máme voľne dostupné na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Čestné vyhlásenie

Dohoda o prevode hrobového, kryptového, urnového miesta

Dohoda o ukončení NZM1