NONSTOP vývoz zosnulých:
Profil verejného obstarávateľa
pdf
Vytvorené 18. 10. 2022

Profil verejného obstarávateľa

81,5 kBpdf
Stiahnuť

Popis

MARIANUM –Pohrebníctvo mesta Bratislava je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Detaily

Kategória
Verejné obstarávanie
Vytvorené
18. 10. 2022