NONSTOP vývoz zosnulých:
Zoznam nezaplatených hrobových miest

Zoznam nezaplatených hrobových miest

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy a platbou nájomného. Pozostalí by mali dbať na to, aby im z dôvodu neplatenia nebola zmluva vypovedaná a neprišli tak o hrobové miesto.

Zoznam nezaplatených hrobových miest je aktualizovaný ku dňu 1.7.2024.

Zoznamy sú aktualizované kvartálne. Informácie o platnosti nájomnej zmluvy ako aj údaje potrebné k úhrade nájmu za hrobové miesto nájdete prostredníctvom vyhľadávača hrobových miest ↗︎.

CintorínHr. miesto sektorHr. miesto čísloHr. miesto predošlé č.Meno zosnuléhoPriezvisko zosnuléhoDátum narodeniaDátum úmrtia
Cintorín DevínD1II-13RozáliaGágerová19.05.1905
Cintorín DevínD1II-13BarboraLisalová
Cintorín Devín1105I-88JozefínaBraunová28.02.190423.01.1991
Cintorín Devín1105I-88FloriánTomek17.03.192509.04.2001
Cintorín Devín1105I-88JozefínaTomeková19.01.192715.12.2012
Cintorín Devín1169I-76JaroslavFojt04.06.191510.03.1951
Cintorín Devín1169I-76AnnaFojtová10.02.192210.06.2010
Cintorín Devín1181I-66EduardPeschke
Cintorín Devín1187I-3FerencBieber31.12.187401.01.1969
Cintorín Devín1188I-3aAlojznéChlumecký01.01.190601.01.1973
Cintorín Devín1188I-3aFrantišekChlumecký01.01.190401.01.1969
Cintorín Devín2172II-132PeterBodiš12.09.190414.05.1956
Cintorín Devín2172II-132JustínaBodišová14.07.190229.05.1927
Cintorín Devín2173II-132aJánBodiš15.04.192902.03.1971
Cintorín Devín2175II-134ŠtefanBodiš24.03.1902
Cintorín Devín2210II-122FrantišekKostelný07.10.193224.01.1999
Cintorín Devín2210II-122FrantišekKostelný31.01.1955
Cintorín Devín2210II-122VladimírKostelný22.12.195526.07.1956
Cintorín Devín222II-21aFrantišekZeman
Cintorín Devín2221II-95AntoninGalik21.05.1866

Zoznamy nezaplatených hrobových miest obsahujú údaje o hrobových, urnových alebo kryptových miestach na cintorínoch v správe organizácie Marianum, za ktoré nie je uhradený nájom. Vyhľadávajte podľa názvu cintorína alebo podľa mena a priezviska zosnulého.

Ak ste sa ocitli medzi neplatičmi, resp. hrobové miesto, ktoré je uvedené v zozname je evidované ako nezaplatené a bola vám doručená výzva na uhradenie poplatku za nájom hrobového miesta, odporúčame realizovať úhradu neodkladne, bankovým prevodom.

Údaje k platbe (IBAN a variabilný symbol) a dátum platnosti nájmu pre konkrétne hrobové alebo urnové miesto si jednoducho a rýchlo vyhľadáte prostredníctvom našej online služby vyhľadávania hrobových a urnových miest. Tieto údaje nájdete aj v zmluve o prenájme hrobového miesta a tiež na písomných upozorneniach, ktoré vám boli zasielané.

Vyhľadať informácie o hrobovom alebo urnovom mieste

Často kladené otázky