NONSTOP vývoz zosnulých:
Zmena osobných údajov v zmluve o nájme hrobového miesta

Zmena osobných údajov v zmluve o nájme hrobového miesta

Ďakujeme, že máte záujem o aktualizáciu vašich osobných údajov, resp. záujem o zasielanie upozornení na blížiaci sa koniec predplateného obdobia hrobového miesta a iných informácií súvisiacich so správou hrobových miest a činnosťou Marianum formou e-mailu alebo textovej správy. Za týmto účelom je potrebné, aby ste osobne navštívili počas otváracích hodín pracovisko Správy cintorínov (Šafárikovo nám. 3, cintorín Vrakuňa alebo Krematórium Bratislava) alebo nám zaslali poštou/emailom na mailovú adresu [email protected] nasledovné dokumenty:

Príloha č.27 k SM 40-24 Žiadosť o zmenu osobných údajov

Príloha č.26 k SM 40-24 Súhlas so zasielaním korešpondencie elektronicky