NONSTOP vývoz zosnulých:
Pridelenie alebo rezervácia hrobového miesta

Pridelenie alebo rezervácia hrobového miesta

Za účelom pridelenia alebo rezervácie hrobového miesta kontaktujte našich pracovníkov Správy cintorínov.

Často kladené otázky

Na stiahnutie

Príloha č. 1 k SM 40-24 Žiadosť o pridelenie, rezerváciu HaUM.docx

Príloha č.23 k SM 40-24 Postup po podaní Žiadosti o pridelenie_rezerváciu HaUM.docx