NONSTOP vývoz zosnulých:
Pridelenie alebo rezervácia hrobového miesta

Pridelenie alebo rezervácia hrobového miesta

Kontaktujte našich pracovníkov správy cintorínov za účelom pridelenia alebo rezervácie (predkúpy) hrobového miesta.

Často kladené otázky

Na stiahnutie

Žiadosť o pridelenie/rezerváciu hrobového/urnového miesta