NONSTOP vývoz zosnulých:

Úloha smútenia

Strata milovanej osoby je bolestivá životná situácia s obrovským dopadom na duševný stav pozostalých. Aj smútenie má svoje fázy.

Smrť často prichádza bez pozvania, spôsobí šok a hlboký smútok. Dokáže narušiť vzťahy a emocionálnu rovnováhu podrobí zaťažkávacej skúške. Smútenie si vyžaduje čas a priestor.

Keď opora rodiny a priateľov nestačí

V prvej fáze smútenia je dôležitý empatický a hlboko ľudský prístup pohrebnej služby, rešpektujúce prostredie a dôstojnosť pohrebu. Vedomá konfrontácia so smrťou, možnosť rozlúčiť sa spôsobom nám vlastným uľahčí prijatie nezvratnosti straty. Správne prežitý rozlúčkový obrad je dôležitou súčasťou zdravého procesu smútenia a pomáha spracovať a vyrovnať sa so smútkom nad stratou milovanej osoby.

Po pohrebe prechádzajú pozostalí ďalšími fázami smútenia. v našej spoločnosti je malé povedomie o organizáciách a združeniach, ktoré profesionálne sprevádzajú procesom smútenia. Podporná sieť pôsobí prostredníctvom rôznych terapeutických aktivít a podporných skupín, zameraných na dospelých a deti, ktorí prežili stratu blízkej osoby.

Takouto organizáciou je aj občianske združenie Kolobeh života s celoslovenským pôsobením.

Viac informácii o aktivitách združenia Kolobeh života ↗︎