NONSTOP vývoz zosnulých:

PLATANUS

Pohrebné služby s rozlúčkou na cintoríne a spopolnenie

Cena od
680,00 €

Obsah balíčka

 • Vývoz z domu alebo DSS (Domov sociálnych služieb)
 • Manipulácia so zosnulým vrátane prepravy a prevozu na spopolnenie
 • Administratívne úkony
 • Organizačné zabezpečenie vrátane rečníka
 • Manipulácia s kvetinovou výzdobou
 • Nosiči
 • Rozlúčka na cintoríne
 • Hudba k obradu
 • Vystavenie alebo prenesenie k pietnemu aktu
 • Úkony súvisiace so spopolnením
 • Základná urna
Ušetrite až 60 € oproti bežným cenám.

Ďalej budete potrebovať

Vybavenie pohrebu pozostáva okrem služieb zahrnutých v balíku PLATANUS aj z ďalších položiek. Keďže každý klient má individuálne potreby, k balíku s danou kombináciou služieb sa doobjednávajú nasledujúce doplňujúce položky:

Doplnkové služby

Prílohy

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území hl. mesta SR Bratislavy