JUNIPERUS

Pohrebné služby s obradom pri hrobovej jame

Cena od
373,00 €

Obsah balíčka

  • Vývoz z domu, DSS (Domov sociálnych služieb)
  • Manipulácia so zosnulým vrátane prepravy
  • Administratívne úkony
  • Organizačné zabezpečenie vrátane rečníka
  • Manipulácia s kvetinovou výzdobou
  • Nosiči
  • Rozlúčka na cintoríne
Ušetrite až 99 € oproti bežným cenám.

Ďalej budete potrebovať

Vybavenie pohrebu pozostáva okrem služieb zahrnutých v balíku JUNIPERUS aj z ďalších položiek. Keďže každý klient má individuálne potreby, k balíku s danou kombináciou služieb sa doobjednávajú nasledujúce doplňujúce položky:

Doplnkové služby

Prílohy

Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách