NONSTOP vývoz zosnulých:
Prírodné obrady

Prírodné obrady

Skombinovali sme najčastejšie požiadavky zákazníkov a vytvorili balíčky základných pohrebných služieb, ​ktoré sú v porovnaní s jednotlivo objednanými službami omnoho výhodnejšie.

Vyberte si z ponúkaných balíčkov podľa vašich individuálnych preferencií. Pri využití balíčka sú uvedené pohrebné služby cenovo výhodnejšie.
ekologicke pochovanie_ulozenie k stromom

QUERCUS

od 473,00 €
Prírodný obrad
  • Objednanie a vybavenie náležitostí vrátane pietneho aktu (zahŕňa dve osobné konzultácie v trvaní 30 minút)
  • Príprava jamky na uloženie ekologicky rozložiteľnej urny s popolom ku koreňom vybraného stromu v Háji pokoja
  • Kvetinová výzdoba: Kvetinový veniec a čečinová výzdoba jamky.
  • Smútočný inventár použitý počas obradu (svietniky so sviecami, drevené podstavce)
  • Hudba k obradu + príprava technického zabezpečenia
  • Rečník na pietnom akte
  • Uloženie ekologicky rozložiteľnej urny do pripravenej jamky ku koreňom vybraného stromu v Háji pokoja
  • Spomienková tabuľka z bukového dreva vrátane osadenia na strom v Háji pokoja