Obsah balíčka

  • Vývoz z domu alebo DSS (Domov sociálnych služieb)
  • Manipulácia so zosnulým vrátane prepravy
  • Administratívne úkony
  • Úkony súvisiace so spopolnením
  • Základná urna
Ušetrite až 105 € oproti bežným cenám.

Ďalej budete potrebovať

Vybavenie pohrebu pozostáva okrem služieb zahrnutých v balíku HEDERA aj z ďalších položiek. Keďže každý klient má individuálne potreby, k balíku s danou kombináciou služieb sa doobjednávajú nasledujúce doplňujúce položky:

Doplnkové služby

Prílohy

Cenník kremačných služieb