NONSTOP vývoz zosnulých:
Triedenie odpadov na cintorínoch

Triedenie odpadov na cintorínoch

Dôstojný vzhľad cintorínov závisí nielen od čistoty a udržiavania zelene ale aj od správneho zaobchádzania s odpadom, ktorý vzniká na týchto pietnych miestach.

Pozrime sa na odpad, ktorý vzniká na cintorínoch inými očami. Nie ako na niečo nepohodlné, čoho sa chceme rýchlo zbaviť, ale ako na cenný materiál, ktorý je možné recyklovať a opätovne použiť.

Vedeli ste, že až 86,80 % odpadu, ktorý vzniká na cintorínoch by sa dalo vytriediť?

Triedenie odpadu je jednoduchý spôsob, ako skvalitniť životné prostredie pre nás a ďalšie generácie. Stačí, ak zanesieme odpad na určené miesto. Týmto jednoduchým krokom umožníme jeho recykláciu a prispejeme k ochrane životného prostredia.

Marianum_Triedenie odpadov_Infografika
Stojiská na separovaný odpad

Stojiská na separovaný odpad nájdete na týchto cintorínoch v správe Marianum:

  • Cintorín Vrakuňa
  • Cintorín Prievoz
  • Cintorín Petržalka

Inšpiráciu, ako ozdobiť hrob dekoráciou z prírodných materiálov a zároveň chrániť životné prostredie nájdete na tomto odkaze ↗︎

Ako správne triediť najbežnejší odpad, ktorý vzniká na cintorínoch

Ako správne triediť Plasty, Kovy a nápojové kartóny, informácia na kontajneroch
Ako správne triediť Zmiešaný odpad, informácia na kontajneroch
Ako správne riešiť Papier, informácia na kontajneroch
Ako správne triediť Vence - informácia na kontajneroch
+5 fotiek