NONSTOP vývoz zosnulých:
Referencie

Referencie

PJ
Pani Jarmila M. s rodinou
2. 5. 2024
5.0 z 5 hviezdičiek
Rada by som vyjadrila poďakovanie za všetky služby Vášho Marianum. Vaše vzácne služby sme využili pri poslednej rozlúčke s našou mamičkou. Stretli sme sa s veľmi milým ústretovým prístupom pri komunikácii s pani vedúcou, s ktorou sme pripravovali objednávku služieb i s Vašimi ďalšími kolegyňami, či už s milou pani pri prvom kontakte alebo pri prevzatí ÚL. V čase, keď Vás navštevujeme, prežívame ťažké životné situácie a vďaka Vám sú ľahšie zvládnuteľné. Celému vášmu kolektívu Marianum želáme veľa pracovných úspechov a síl do ďalšej užitočnej služby.
RL
Rodina L.
29. 3. 2024
5.0 z 5 hviezdičiek
Chceme zo srdca poďakovať zamestnancom Marianum, od prvého kontaktu na recepcii až do poslednej chvíle pri hrobe našej mamičky boli úžasní, príjemní, úctiví, empatickí. Všetky naše priania boli splnené presne podľa našich predstáv, ....od vencov až po úpravu tela. Vďaka Vám sme našu drahú mamičku odprevadili na jej poslednej ceste pokojne a dôstojne. Ešte raz veľká vďaka.
Pani Želmíra M.
11. 3. 2024
5.0 z 5 hviezdičiek
S veľkým potešením a vďakou som si prečítala správu o osadení zábrany na rohu nášho hrobového miesta v Rači. Vyriešili ste to veľmi dobre, odborne, profesionálne, ďakujem aj majstrom, ktorí zábranu vyrobili. Verím, že takáto zábrana pomôže a roh hrobu nebude poškodzovaný.
PM
Pán Marian G.
15. 1. 2024
5.0 z 5 hviezdičiek
Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som Vám i Vášmu kolektívu pracovníkov v mene našej rodiny vyjadril poďakovanie za organizačné, administratívne, materiálno-technické a dopravné zabezpečenie pohrebu zosnulej matky mojej manželky p. Valérie J., s ktorou sme sa naposledy rozlúčili vo štvrtok 11. januára 2024 v dome smútku na Martinskom cintoríne. Menovite chceme našu vďaku tlmočiť hlavnému ceremoniárovi pánovi Mgr.art. Marcelovi Kurákovi za vysoko profesionálny a ľudsky ústretový výkon jeho funkcie i nad rámec jeho pracovného času, taktiež jeho spolupracovníkom z obradného tímu, osobitne p. Vladimírovi Kubovi, ďalej kolektívu viazarne za mimoriadne kvalitnú prípravu kvetinových darov, pracovníčke pohrebnej služby p. Lucii Šarvaicovej za perfektné administratívne zabezpečenie pohrebu, a v neposlednom rade aj pracovníkom dopravno-mechanizačného strediska, ktorí zabezpečovali prevoz zosnulej z penziónu v Bernolákove, osobitne p. Petrovi Orgoňovi. Naša vďaka patrí, pochopiteľne, aj všetkým ďalším spolupôsobiacim pracovníkom organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, najmä vykonávajúcim thanatopraktickú prípravu zosnulej na obrad. Neustále sledujem významné zmeny k lepšiemu vo Vami vedenej organizácii od Vášho nástupu do funkcie a sústavne opakujem každému, kto prejaví záujem, že ste boli tou správnou voľbou pre jej budúci rozvoj v prospech širokej bratislavskej verejnosti. Záverom Vám prajem pevné zdravie a ešte množstvo úspechov vo Vašej neľahkej manažérskej práci pri zveľaďovaní mestského pohrebníctva.
PM
Pán Michal D.
9. 1. 2024
5.0 z 5 hviezdičiek
Srdečná vďaka pri vybavovaní pohrebu nášho zosnulého a veľká ochota, profesionálny prístup pani J. Mlynekovej a vďaka pri obrade patrí p. Marcelovi Kurákovi. Vrelo odporúčam...
PV
Pani Viera G.
8. 1. 2024
5.0 z 5 hviezdičiek
Rada by som sa poďakovala spoločnosti Marianum za zabezpečenie dôstojnej rozlúčky s našou zosnulou , najmä vybavovateľke p. Šebákovej. Oceňujeme jej citlivý, trpezlivý a profesionálny prístup. Informovala nás o detailoch, aby príprava pohrebu a samotný obrad nekomplikovali problémy. Vnímali sme, že robila pre nás maximum popri vysokom pracovnom nasadení. Vážime si to a prajeme zamestnancom Vašej spoločnosti všetko dobré.
PK
Pani Katharina K.
18. 12. 2023
5.0 z 5 hviezdičiek
Chcela by som poďakovať vášmu tímu na pobočke Marianum centrála. Váš personál bol veľmi profesionálny a ústretový. Keď v novembri zomrela moja babička Júlia K., boli nám veľkou oporou.
pE
pani Eva B.
13. 11. 2023
5.0 z 5 hviezdičiek
Chcela by som sa poďakovať pracovníčkam vašej pohrebnej služby, p. Barbore Říhovej a p. Viere Dobrovodskej za veľmi milý a ľudský prístup pri vybavovaní pohrebu našej maminy. Ďakujem Eva Blechova
PV
Pani Veronika B.
7. 11. 2023
5.0 z 5 hviezdičiek
Nedávno v našom živote nastala tragédia, ktorá nám vzala takmer všetky životné sily. Môj manžel a otec našich detí, ktorý nás opustil, zomrel v zahraničí. Situácia bola hraničná, s množstvom komplikácii, bolo potrebné zabezpečiť prevoz manžela. Termíny a podmienky sa menili, bola potrebná rýchla a profesionálna pomoc a komunikácia. Vaša pracovníčka, pani Danka Šebáková prejavila vysokú profesionalitu, ochotu, trpezlivosť a súcit. Pomohla nám vo všetkom, čo bolo možné. Komunikovala s konzulom, ambasádou, menila podklady podľa požiadaviek nemeckej pohrebnej služby. Na každý môj telefonát reagovala s pokojom a ľudskosťou. Pohreb zabezpečila na vysokej úrovni, chápala moju finančnú situáciu a hľadala pre mňa najlepšiu a zároveň dôstojnú možnosť poslednej rozlúčky. Každé jej slovo bolo zrozumiteľné, poskytla nám i písomné pomôcky a postup. Pani Danka Šebáková bola pre mňa skutočne oporným bodom a pomocou. Verím, že i pre Vás je pani Danka Šebáková cenná. Ďakujem za dôstojný obrad a poslednú rozlúčku s mojim manželom.
PJ
Pán Jaroslav P.
3. 11. 2023
5.0 z 5 hviezdičiek
Život nám prináša pekné aj menej pekné veci. Nedávno mi zomrel otec. Bol som zaskočený a tak trocha bezmocný. Nemal som žiadne skúsenosti s vybavovaním pohrebu a preto som sa obrátil na Vašu spoločnosť nakoľko oproti konkurencii ste mali transparentnú stránku, kde boli zverejnené ceny a celkovo štruktúra Vašej stránky bola prehľadná a zrozumiteľná. Napriek čiastočnej predstave som prišiel do Vašej kancelárie s rozhádzanými myšlienkami súvisiacimi s úmrtím otca. Na mieste v Lamači začala so mnou komunikovať vybavovateľka pani Danka Šebáková. Napriek okolnostiam som po veľmi dlhej dobe zažil, čo to znamená komunikovať s profesionálom, pani Šebáková zvládla situáciu s nadhľadom a profesionalitou s akou som sa už dlho nestretol. S pochopením a trpezlivo so mnou prebrala možnosti, taktiež bola nápomocná keď som váhal, proste podpora, ktorá vyústila do pohrebu ktorý bol na úrovni a aj cenovo prijateľný. Všetci zúčastnení vyslovili pochvalu nad organizáciou a priebehom pohrebu. To by sa samozrejme nezaobišlo bez výraznej účasti obradníčky Veroniky Miškovej, ktorá celý pohrebný obrad zvládla s gráciou a pokorou, proste fantasticky. O tieto pozitívne skúsenosti som sa už podelil so svojimi kolegami, priateľmi a známymi a ešte určite podelím s ďalšími ľuďmi a určite spoločnosť MARIANUM budem odporúčať ďalej. Znova sa chcem poďakovať pani Danke Šebákovej a pani Veronike Miškovej za skvele odvedenú prácu.