Referencie

Referencie

Sr
Smútiaca rodina
30. 11. 2022
5.0 z 5 hviezdičiek
Veľmi pekne sa chceme poďakovať Pohrebníctvu Mesta Bratislavy za profesionálne odvedenú prácu v každom smere. Ceníme si citlivý, profesionálny a zodpovedný prístup všetkých pracovníkov Krematória, ktorí nám poskytli komplexné služby s vybavením pohrebu, všetkých dokladov, pohrebným obradom, kvetinovou výzdobou a inými úkonmi. Ďakujeme Vám, že ste nám v ťažkých chvíľach pomohli a my sme mohli dôstojne odprevadiť našu nebohú mamičku. S úctou, rodina O., objednávateľ pohrebu.
A
Anonym
7. 3. 2022
5.0 z 5 hviezdičiek
Chcem veľmi pekne poďakovať p. Danke z Pohrebnej služby za veľmi profesionálny a citlivý prístup pri vybavovaní pohrebu našej mami. Úprimné Ďakujem. Za pozostalých.
Sr
Smútiaca rodina
12. 1. 2022
5.0 z 5 hviezdičiek
Dňa 22.12.2021 sme sa rozlúčili s našou mamičkou v kaplnke na cintoríne v Slávičom údolí. Chceme poďakovať za dôstojnú rozlúčku na vysokej úrovni. Celý obrad nám vybavovala pani Jana z Pohrebnej služby, ktorá s nami vykombinovala veľmi dôstojný obrad k našej veľkej spokojnosti. Veľká vďaka patrí aj pánovi obradníkovi a pánovi farárovi z farnosti v Karlovej Vsi a v neposlednom rade aj šoférom limuzíny, ktorí boli veľmi profesionálni a ktorí prispôsobili jazdu nášmu sprievodnému autu aby sme mohli mamičku odprevadiť až ku Krematóriu. V tejto ťažkej chvíli ďakujeme za podporu. Ešte raz ďakujeme.
A
Anonym
15. 10. 2021
5.0 z 5 hviezdičiek
Včera sme sa na Martinskom cintoríne rozlúčili s našou maminkou.Touto cestou by som sa chcela poďakovať za vynikajúcu profesionálnu prácu pani klaudii, ktorá maminku tak krásne upravila, že vyzerala, akoby len tíško spala. Taktiež oceňujem ústretovosť a prístup zamestnankyne v Pohrebnej službe. Rovnako patrí vďaka za prácu aj obradníkovi, za jeho láskavosť, ochotu a empatiu voči pozostalým. Vďaka.
Sr
Smútiaca rodina
5. 3. 2021
5.0 z 5 hviezdičiek
Touto cestou by som sa chcel úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať pani vybavovateľke na Šafárikovom námestí v Bratislave s ktorou som dňa 22.2.2021 vybavoval a riešil všetky potrebné veci k realizácií pohrebu a ktorá vybavovala pohreb a rozlúčku môjho zosnulého dedka, ktorý zomrel náhle a nečakane dňa 20.2.2021 v nemocnici, ďalej by som sa chcel úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať pani obradníčke, ktorá dňa 1.3.2021 v čase o 16:10 hod. ,,viedla" občiansky obrad a rozlúčku z mojím zosnulým dedkom. Chcel by som sa úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať Vaším pracovníkom, ktorí môjho dedka pekne upravili na poslednú rozlúčku - bol veľmi pekne oholený, mal veľmi pekne upravenú tvár a bol veľmi pekne oblečený, vyzeral akoby spal. Úprimne a zo srdca by som sa chcel veľmi pekne poďakovať aj pani pracovníčke v kvetinárstve MARIANUM na Šafárikovom námestí v Bratislave, ktorá vyhotovila veľmi krásnu IKEBANU NATÁLIA. Taktiež by som sa chcel úprimne a zo srdca veľmi pekne poďakovať všetkým Vašim zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácií občianskeho obradu a aj rozlúčky s mojím zosnulým dedkom, (pracovníci pohrebnej služby MARIANUM - pracovníci, ktorí prevážali môjho zosnulého dedka xxx z patológie z Antolskej ul. k Vám do pohrebnej služby a Krematória, pánovi pracovníkovi ktorý sa staral o smútočnú hudbu v obradnej sieni, pani pracovníčke, ktorá veľmi pekne naaranžovala kvety na a pri rakve môjho zosnulého dedka). Úprimne poviem úmrtie môjho dedka nás veľmi zasiahlo aj keď mal vek, aký mal (žiaľ jedna s príčin úmrtia môjho dedka bolo ochorenie COVID 19 - koronavírus) a aj vďaka Vaším zamestnancom v pohrebnej službe MARIANUM a aj v Krematóriu sme túto situáciu zvládali tak ako sme zvládali. Preto Vás prosím ako pána riaditeľa pohrebnej služby MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislava, aby ste v mojom mene poďakovali za profesionalitu, ľudskosť a empatiu pani vybavovateľke pohrebu s ktorou som dňa 22.2.2021 riešil všetko ohľadne pohrebu môjho zosnulého dedka, pani obradníčke, ktorá dňa 1.3.2021 o 16:10 hod. viedla občiansky obrad v obradnej sieni v Krematóriu v Bratislave a aj všetkým Vaším zamestnancom, ktorí sa akokoľvek podieľali na vybavovaní a realizácií občianskeho obradu a rozlúčky z mojím zosnulým dedkom - vyššie uvedený v mojom poďakovaní. Vyslovujem môj obdiv a uznanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, hlavne v týchto ťažkých a náročných časoch. Dňa 20.3.2020 zomrela moja zosnulá babka a taktiež som celý pohreb aj následný rozptyl mojej zosnulej babky riešil v MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislava a boli sme veľmi spokojný, preto som sa aj pri pohrebe môjho zosnulého dedka rozhodol riešiť a vybavovať pohreb u Vás. Ako pán riaditeľ môžete byť hrdý na každého jedného zamestnanca v MARIANUM - pohrebníctvo mesta BRATISLAVA robia si svoju prácu na sto percent povedal by som, že aj viac ako na sto percent. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom a úctou Vnuk pozostalého a vybavovateľ pohrebu
MN
Mária Némethová
10. 7. 2020
5.0 z 5 hviezdičiek
Dňa 30.6.2020 sme mali v krematóriu pohreb môjho manžela Ladislava Németha. Touto cestou sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za dôstojnú rozlúčku v krematóriu. Pani Lucia Šarvaicová mi veľmi pomohla pri zabezpečovaní rozlúčky. Ochotne vo všetkom. Zároveň ďakujem aj pracovníkom v krematóriu a to nasledovne: pani moderátorke pani aranžérke pánovi organistovi Pani alebo pán, ktorí upravovali manžela a mohli sme ho rodine ukázať. Ešte raz vám ďakujem a prajem veľa síl pri takejto namáhavej a smutnej práci.