NONSTOP vývoz zosnulých:
Otvorenie nových pobočiek od 4.4.2022
1. 12. 2022

Otvorenie nových pobočiek od 4.4.2022

Sa novými pobočkami Správa cintorínov a Pohrebná služba môžeme pochváliť aj na cintoríne Vrakuňa. Marianum tak otvára svoje 3. vybavovacie kancelárie. Klienti môžu opäť o niečo pohodlnejšie vybaviť všetky náležitosti spojené s nájmom hrobových miest alebo vybavením pohrebu.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 04. 04. 2022 – Mestské pohrebníctvo Marianum otvára nové pobočky na cintoríne Vrakuňa. Od dnešného dňa sa novými pobočkami Správa cintorínov a Pohrebná služba môžeme pochváliť aj na cintoríne Vrakuňa. Marianum tam tak otvára svoje 3. vybavovacie kancelárie. Klienti môžu opäť o niečo pohodlnejšie vybaviť všetky náležitosti spojené s nájmom hrobových miest alebo vybavením pohrebu. Marianum malo doteraz 2 pracoviská na Šafárikovom nám. 3 a v Krematóriu na Hodonínskej ceste 44. v rámci lepšej dostupnosti v poskytovaní služieb sa Marianum rozhodlo zriadiť novú pobočku na cintoríne Vrakuňa. v pobočke Správa cintorínov si môžu klienti plnohodnotne vybaviť nájmy za hrobové miesto, prepisy hrobových miest, platby za hrobové miesta, ale aj súhlasy pre vybudovanie/rekonštrukciu pomníkov hrobových miest. v pobočke Pohrebná služba klienti môžu vyriešiť všetky náležitosti súvisiace s organizáciou poslednej rozlúčky. Otváracia doba vybavovacích kancelárií na cintoríne Vrakuňa je od pondelka do piatku, a to v čase od 8:00 do 16:00 hod. „Pobočku na cintoríne Vrakuňa zriaďujeme nie len pre obyvateľov mestskej časti Vrakuňa a nájomcov hrobových miest na cintoríne Vrakuňa, ale rovnako pre všetkých obyvateľov Bratislavy, resp. všetkých klientov mestského pohrebníctva Marianum.“ komentuje riaditeľ organizácie Marianum, Ing. Robert Kováč

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava je mestskou príspevkovou organizáciou od roku 1991. Tento podnik s vyše 160 zamestnancami spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské Krematórium a 2 vojnové cintoríny. Súčasne spravuje tiež 64 pomníkov a pamätníkov na území mesta. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečuje aj tzv. doplňujúce činnosti, ako pohrebné služby, prevoz zosnulých doma i v zahraničí, výrobu a predaj vencov, kvetinových výrobkov, predaj sakrálnych predmetov. Vedie aj digitálnu evidenciu hrobových, urnových a kryptových miest vrátane grafického zobrazenia pohrebísk.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Mgr. Katarína Šemberová E-mail: [email protected]

Ďalšie novinky

Načítavam…