Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Zoznam obradov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy dňa 17.01.2022

Krematórium v Bratislave        
  Čas Meno zosnulého R. nar. Obrad Pohrebná služba Obradníka zabezpečuje
1 8:00 **     MARIANUM MARIANUM
2 8:45 **     Stríž MARIANUM
3 9:30 **     MARIANUM MARIANUM
4 10:15 Blanka Valkošáková 1984 OBČ. Stríž MARIANUM
5 11:00 **     MARIANUM MARIANUM
6 11:45 Mária Janečková 1954 OBČ. Stríž MARIANUM
7 12:30 Ernest Nedeľka 1928 OBČ. Requiem MARIANUM
8 13:15 **     NYX MARIANUM
9 14:00 **     MARIANUM MARIANUM
10 14:45 Irena Taragelová 1948 OBČ. Domine MARIANUM
11 15:30 Zdenko Kastler 1946 OBČ. MARIANUM MARIANUM
12 16:15 Elemír Táncoš 1952 OBČ. MARIANUM MARIANUM
13 17:00 **     Memoria MARIANUM
             
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého
späť na zoznam