Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Zoznam obradov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy dňa 15.01.2022

Krematórium v Bratislave        
  Čas Meno zosnulého R. nar. Obrad Pohrebná služba Obradníka zabezpečuje
1 9:30 **     MARIANUM MARIANUM
2 10:15 Pavol Grűn 1942 OBČ. Memoria MARIANUM
3 11:00 Ing. Vlastimil Baše 1960 OBČ. MARIANUM MARIANUM
4 11:45 Tibor Kotora 1931 OBČ. MARIANUM MARIANUM
5 12:30 Ingrida Begáňová 1982 OBČ. MARIANUM MARIANUM
             
  Čas Meno zosnulého R. nar. Obrad Pohrebná služba Obradníka   a nosičov zabezpečuje
Cintorín  Vrakuňa        
1 10:00 Zlatuše Bogdanová 1966 RK. Lami MARIANUM
             
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého
späť na zoznam