Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Zoznam obradov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy dňa 14.01.2022

Krematórium v Bratislave        
  Čas Meno zosnulého R. nar. Obrad Pohrebná služba Obradníka zabezpečuje
1 8:00 Dušan Gorej 1955 OBČ. MARIANUM MARIANUM
2 8:45 **     Stríž MARIANUM
3 9:30 **     MARIANUM MARIANUM
4 10:15 **     Pieta MARIANUM
5 11:00 **     Memoria MARIANUM
6 11:45 Ing. Albert Šimončič 1931 RK. MARIANUM MARIANUM
7 12:30 Daniela Sakálová 1954 RK. MARIANUM MARIANUM
8 13:15 Martin Belobrad 1976 RK. MARIANUM MARIANUM
9 14:00 Gizela Čobrdová 1930 RK. MARIANUM MARIANUM
10 14:45 **     Kália MARIANUM
11 15:30 Ing. Dušan Bosiok 1941 OBČ. MARIANUM MARIANUM
12 16:15 Juraj Vaško 1944 RK. MARIANUM MARIANUM
13 17:00 Jozef Polák 1954 OBČ. Memoria MARIANUM
             
  Čas Meno zosnulého R. nar. Obrad Pohrebná služba Obradníka   a nosičov zabezpečuje
Cintorín  Vrakuňa        
1 10:00 **     MARIANUM MARIANUM
             
Cintorín Martinský        
1 12:00 **     MARIANUM MARIANUM
             
Cintorín Pod.Biskupice        
1 14:00 **     Stríž MARIANUM
             
Cintorín Slávičie údolie        
1 12:00 Edita Bachová 1938 RK. Memoria MARIANUM
             
Cintorín Rusovce        
1 14:00 Jozef Németh 1942 RK. MRP MARIANUM
             
** Objednávateľ obradu neudelil súhlas na zverejnenie osobných údajov a údajov o pohrebnom obrade zosnulého
späť na zoznam