Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Vážení klienti,

v nižšie uvedených zoznamoch rozdelených podľa jednotlivých cintorínov sú údaje o hrobových, urnových alebo kryptových miestach v správe Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za ktoré nie je uhradený nájom. V prípade neuhradenia poplatku za nájom, budú hrobové miesta v zmysle Zákona o pohrebníctve zrušené.

Zoznamy neplatičov:

Cintorín Vrakuňa

Cintorín Dúbravka

Cintorín Devín

Cintorín Karlova Ves

Cintorín Komárov

Cintorín Lamač

Martinský cintorín

Cintorín Petržalka

Cintorín Podunajské Biskupice

Cintorín Prievoz

Cintorín Rača

Cintorín Rusovce

Cintorín Slávičie údolie

Cintorín Stará Vrakuňa

Cintorín Vajnory

 

Ako môžem uhradiť nájom za hrobové miesto?

1. prevodom na bankový účet - údaje k platbe (číslo účtu a variabilný symbol) jednoducho dohľadáte podľa mena a priezviska zosnulého na webstráne www.cintoriny.sk

alebo

2. osobne na pracoviskách Správy cintorínov - platba platobnou kartou alebo v hotovosti.

 

Pracoviská a otváracie hodiny Správy cintorínov:

Šafárikovo nám. 3, Bratislava

Pondelok     08:00  -  17:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         

 

Krematórium

Pondelok     12:00  -  17:00
         
Utorok   08:00  - 12:00
         
Streda   12:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 12:00
         
Piatok   08:00  - 12:00
         

 

Cintorín Vrakuňa

Pondelok     08:00  -  16:00
         
Utorok   08:00  - 16:00
         
Streda   08:00  - 16:00
         
Štvrtok   08:00  - 16:00
         
Piatok   08:00  - 16:00
         

Obedná prestávka na pracovisku na cintoríne Vrakuňa je denne v čase od 12:00 do 12:30 hod.

POZN.: V prípade, že ste medzičasom nájom za hrobové miesto uhradili a v zozname sa nachádza hrobové miesto, ktorého ste nájomcom, považujte výzvu k úhrade nájmu za bezpredmetnú.

späť na zoznam