Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Vážení klienti.

Od 4. apríla 2022 sa novými pobočkami Správa cintorínov a Pohrebná služba môžeme pochváliť aj na cintoríne Vrakuňa. Marianum tam tak otvára svoje 3. vybavovacie kancelárie. Môžete si o niečo pohodlnejšie vybaviť všetky náležitosti spojené s nájmom hrobových miest alebo vybavením pohrebu.

Marianum malo doteraz 2 pracoviská: na Šafárikovom nám. 3 a v Krematóriu na Hodonínsklej ceste 44. V rámci lepšej dostupnosti v poskytovaní služieb sa Marianum rozhodlo zriadiť nové pobočky na cintoríne Vrakuňa.

Čo vybavíte na nových pracoviskách Marianum: 

V pobočke Správa cintorínov si môžete plnohodnotne vybaviť: nájmy za hrobové miesto, prepisy hrobových miest, platby za hrobové miesta, ale aj súhlasy pre vybudovanie/rekonštrukciu pomníkov hrobových miest.

V pobočke Pohrebná služba si môžete zariadiť náležitosti súvisiace s organizáciou poslednej rozlúčky so zosnulým. 

Otváracia doba vybavovacích kancelárií na cintoríne Vrakuňa je od pondelka do piatku, a to v čase od 8:00 do 16:00 hod. Obedná prestávka je v čase od 12:00 do 12:30 hod.

"Pobočku na cintoríne Vrakuňa zriaďujeme nie len pre obyvateľov mestskej časti Vrakuňa a nájomcov hrobových miest na cintoríne Vrakuňa, ale rovnako pre všetkých obyvateľov Bratislavy, resp. všetkých klientov mestského pohrebníctva Marianum." dodáva riaditeľ organizácie Marianum, Ing. Robert Kováč

 

späť na zoznam