NONSTOP vývoz zosnulých:
Sanácia domu smútku na cintoríne Rusovce
21. 2. 2023

Sanácia domu smútku na cintoríne Rusovce

Vážení návštevníci cintorína,

z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu je dom smútku na cintoríne Rusovce od 21.2.2023 mimo prevádzky. v súčasnej dobe prebiehajú práce spojené s kompletným posúdením statiky s následným návrhom riešenia pre stabilizáciu objektu. Počas doby sanácie objektu je pre obrady pripravené náhradné riešenie, v exteriéri s dostupným zastrešením.

Záleží nám na bezpečnosti prevádzky tohto smútočného miesta, preto vás žiadame o trpezlivosť počas trvania nevyhnutných sanačných prác.

Ďalšie novinky

Načítavam…