Reštaurátorské práce na pamiatkových objektoch NKP Slavín.
Na Súsoší I. “Nad hrobom spolubojovníka“ sa rozbiehajú čistiace práce, odoberanie vzoriek, zisťovanie zložiek kovovej zliatiny a určovanie najvhodnejších materiálov a procesov pri reštaurovaní
23. 2. 2023

Reštaurátorské práce na pamiatkových objektoch NKP Slavín.

V týchto dňoch sa na pamiatkových objektoch NKP Slavín vykonávajú reštaurátorské práce pod odborným dohľadom a v úzkej spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom.

Po odobratí vzoriek, odsúhlasení materiálov a technológie postupu reštaurátorských prác sa zahájili čistiace práce na bronzových vstupných kazetových dverách do obradnej siene, ktoré z vonkajšej strany zdobí bronzový reliéfny súbor R. Pribiša. Reštaurátorské práce sa realizujú aj na oboch súsošiach na podeste pamätníka pri hlavnom schodisku, na súsoší I. - „Nad hrobom spolubojovníka“ od T. Bartfaya a súsoší II. - „Po boji“ od J. Kulicha.

Cieľom reštaurovania týchto troch výrazných umeleckých diel pamiatky NKP Slavín v Bratislave je odstránenie viacerých poškodení ako na samotnej hmote sôch a reliéfov, tak najmä na povrchových narušených divokou patinou a depozitmi v exponovaných podmienkach exteriéru. Súčasťou reštaurátorského zásahu bude tiež rozobratie vychýleného žulového obkladu, jeho preosadenie, celkové očistenie žulového obkladu podstavcov a konzervácia. Zámerom reštaurátorského zásahu je prinavrátiť týmto významným dielam ich výtvarne hodnoty scelením poškodených miest s pôvodnou ušľachtilou patinou po celkovom očistení ich povrchov, doplnením ušľachtilej patiny a na očistených miestach a miestach poškodenia povrchov. Súčasťou zásahu bude tiež aplikácia transparentnej konzervačnej vrstvy.

Oprava je financovaná zo štátneho príspevku MV SR a Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ako pokračujú reštaurátorské práce na NKP Slavín - 9. týždeň

Pamätník Slavín a lešenia okolo reštaurovaných súsoší
Súsošie II. "Po boji" - príprava na finálne čistenie sochy nástrekom.jpg
Lešenie okolo súsošia II: "Po boji" - reštaurátorské práce sa vykonávajú v dvoch úrovniach.jpg
Súsošie II "Po boji" pripravené na finálne čistenie špeciálnym čistiacim nástrekom
+7 fotiek

Ďalšie novinky

Načítavam…