Poškodený Slavín a jeho obnova
Slavín pohľad na pamätník
10. 3. 2022

Poškodený Slavín a jeho obnova

Neznámy páchateľ sa rozhodol zafarbiť NKP Slavín do farieb Ukrajiny. Týmto konaním však zneuctil pietne miesto a národnú kultúrnu pamiatku. Sú tu pochovaní padlí vojaci, ktorí boli príslušníkmi druhého ukrajinského frontu, vojaci rôznych národností z celého bývalého Sovietskeho zväzu vrátane množstva Ukrajincov, ktorí oslobodzovali Bratislavu v roku 1945.

Poškodenie, ktoré páchateľ spôsobil je rozsiahle a vyžaduje si precízne a odborné odstránenie farby z kamenných prvkov pamätníka a je potrebný reštaurátorsky dohľad nad vyčistením všetkých zafarbených plôch, aby nedošlo ešte k väčšiemu poškodeniu kameňa pamätníka. v týchto dňoch už prebieha transparentný výber dodávateľa, ktorý profesionálne odstráni v krátkom čase farebný náter a obnoví kameň pamätníka.

Preto žiadame všetky osoby, ktoré by sa chceli pokúšať odstrániť farebný náter na Slavíne svojpomocne, aby sa takémuto pokusu vyvarovali. Zároveň dávame do pozornosti, že na takéto konanie sa môže vzťahovať ustanovenie Trestného zákona, kedy by takéto správanie bolo považované za poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky a zároveň hanobenie miesta posledného odpočinku, čo je v zmysle Trestného zákona trestné.

Všetkých nás zasiahla vzniknutá situácia u našich susedov na Ukrajine a prežívame rôzne emócie, premaľovanie Slavína nikomu nepomohlo. Sústreďme našu pozornosť na ľudí, ktorí denne utekajú, pomôžme im poskytnúť zázemie, úľavu a bezpečie. Nevzbudzujme vášne a zachovajme pokoj. Vložme našu energiu do pomoci, všetkým tým, ktorí našu pomoc, súcit a úsilie potrebujú.

V stredu 9.3.2022 v ranných hodinách boli začaté práce s obnovou pamätníka Slavín. Technologický postup odstraňovania farebného náteru na pamätníku bol odsúhlasený Krajským pamiatkovým úradom. v prípade priaznivých poveternostných podmienok budú čistiace práce na pamätníku ukončené v piatok 11.3.2022.

Ku dnešnému dňu bol profesionálne s ohľadom na ochranu povrchu kameňa odstráný farebný náter z národnej kultúrnej pamiatky Slavín. v najbližších dňoch bude na kamenné časti pamatníka nanesený antigrafitový náter.

Ďalšie novinky

Načítavam…