NONSTOP vývoz zosnulých:
Ambulantný predaj kvetov počas veľkonočných sviatkov 2023
13. 3. 2023

Ambulantný predaj kvetov počas veľkonočných sviatkov 2023

S blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami bude organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prenajímať predajné stoly a spevnené plochy pre umiestnenie predajného stola za účelom predaja kvetov a doplnkového sortimentu. Predmetom prenájmu budú spevnené plochy pred Cintorínom Vrakuňa a areálom Krematória a predajné stoly pred Martinským cintorínom.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do pondelka 20.3.2023 (vrátane) a to písomne e-mailom na adresu [email protected], alebo svoju písomnú žiadosť osobne doručia správcovi na jednotlivých cintorínoch. Vzhľadom na obmedzený počet miest a stolov, si môže jeden žiadateľ prenajať iba jedno miesto, resp. stôl.

Jedná sa o desaťdňový prenájom, ktorý začne plynúť od soboty 1.4.2023 do pondelka 10.4.2023 (vrátane) s nasledovnými cenami:

 • Cintorín Vrakuňa 280,-€/10 dní
 • Krematórium 280,-€/10 dní
 • Martinský cintorín 320,-€/10 dní

Nájom je oslobodený od DPH.

Nájomné sa bude uhrádzať výlučne u správcu na jednotlivých cintorínoch a to v nasledovných termínoch. Náhradné termíny nie sú možné.

 • Martinský cintorín – streda 29.3.2023 o 09:00 hod.
 • Cintorín Vrakuňa – streda 29.3.2023 o 13:00 hod.
 • Krematórium – štvrtok 30.3.2023 o 09:00 hod.

Proces prideľovania miest – formou žrebovania

Martinský cintorín streda 29.03.2023 o 09.00 hod.

 • Limitovaný počet stolov -17 stolov,
 • Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí si prenajímali stôl počas celého roka 2022, t.j. v každom mesiaci roka 2022 si prenajímali jeden stôl min. 15x, budú mať počas Veľkonočných sviatkov 2023 prenajatý ten stôl, ktorý používajú počas celého roka. V prípade, že využívajú viac stolov, vyberú si jeden z nich, tieto stoly budú vyradené zo žrebovania,
 • Jeden žiadateľ - jeden stôl,
 • Poradie výberu stola bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí, resp. žiadosti očistené o uprednostnené žiadosti,
  1. kolo žrebovania – poradie,
  1. kolo žrebovania – konkrétny stôl, žiadatelia s vyšším číslom ako 17- neúspešní žiadatelia,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 320,-€.

Cintorín Vrakuňa streda 29.03.2023 o 13:00 hod.

 • Poradie výberu miesta bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí,
  1. kolo žrebovania – poradie,
  1. kolo žrebovania – konkrétne miesto,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 280,-€.

Krematórium štvrtok 30.03.2023 o 09:00 hod.

 • Poradie výberu miesta bude riešené formou žrebovania s tým, že v žrebovacom vaku bude toľko loptičiek, koľko bolo doručených žiadostí,
  1. kolo žrebovania – poradie,
  1. kolo žrebovania – konkrétne miesto,
 • S úspešnými žiadateľmi sa uzatvorí následne , ihneď po losovaní, nájomná zmluva a uhradia nájomné v čiastke 280,-€.

V Bratislave dňa 13.03.2023

Ďalšie novinky

Načítavam…