Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

ÚVOD / POSLAŤ KONDOLENCIU

POSLAŤ KONDOLENCIU

Vyberte si prosím vzor úmrtného oznámenia(parte)

Vyberte si prosím motto úmrtného oznámenia:

Prosím vypňte informáce o zosnulom:

Veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť.

S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujem
(-e) vám svoju sústrasť nad odchodom vášho/vašej blízkeho/blízkej
príbuzného/príbuznej, ktorý/rá v týchto dňoch dožil/la svoj plodný život
naplnený prácou a láskou k ľuďom. Jeho/jej svetlú pamiatku si
zachovám (-e) vo svojom srdci (v našich srdciach).

V niektorých momentoch sú všetky slová zbytočné. Úprimnú sústrasť.

Zemi dávame len čo jej patrí, ale duch bude s nami aj naďalej.
Prosím prijmite moju hlbokú sústrasť nad odchodom Vášho zosnulého / Vašej zosnulej.

Nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí. Túto pravdu si uvedomujeme v deň,
keď sa lúčime s milovaným.
Prijmite moju/našu hlbokú sústrasť nad odchodom Vášho zosnulého / Vašej zosnulej.

Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý s Tebou (Vami) v túto bolestnú chvíľu cítime.

,

Prosím vyplňte informácie o sebe:

Prosím vyplňte vašu mailovú adresu:

Veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť. Prijmite našu úprimnú sústrasť.

S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovujem
(-e) vám svoju sústrasť nad odchodom vášho/vašej blízkeho/blízkej
príbuzného/príbuznej, ktorý/rá v týchto dňoch dožil/la svoj plodný život
naplnený prácou a láskou k ľuďom. Jeho/jej svetlú pamiatku si
zachovám (-e) vo svojom srdci (v našich srdciach).

V niektorých momentoch sú všetky slová zbytočné. Úprimnú sústrasť.

Zemi dávame len čo jej patrí, ale duch bude s nami aj naďalej.
Prosím prijmite moju hlbokú sústrasť nad odchodom Vášho zosnulého / Vašej zosnulej.

Nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí. Túto pravdu si uvedomujeme v deň,
keď sa lúčime s milovaným.
Prijmite moju/našu hlbokú sústrasť nad odchodom Vášho zosnulého / Vašej zosnulej.

Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok, ktorý s Tebou (Vami) v túto bolestnú chvíľu cítime.

nas dna vo veku .
Rozlucka so zosnulym bude dna o hodine na
Smútiaci/a
,

E-mailové adresy príjemcov kondolencie: