Vývoz zosnulého NONSTOP:
Rezervácia termínu pohrebu:

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Opatrenia vydané organizáciou MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy počas núdzového stavu vyhláseného vládou SR z dôvodu hrozby vírusu COVID-19:

Žiadame klientov o rešpektovanie vyššie uvedených obmedzení. Svojim zodpovedným prístupom a rešpektovaním týchto rozhodnutí prispejte aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID-19.

Za pochopenie ďakujeme.