Vývoz zosnulých

+421 911 125 970

+421 911 125 980

.

Online vybavovanie pohrebov

SPRÁVA CINTORÍNOV,
INFORMÁCIE
A PLATBA
ZA HROBOVÉ MIESTO

O HROBOVOM MIESTE

POHREBNÁ SLUŽBA
ÚMRTIE BLÍZKEJ OSOBY
A VYBAVENIE POHREBU

Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry