Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

INFORMÁCIE / VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / VÝZVY - ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVY - ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

späť na zoznam