Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Informácie / Legislatíva / Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie

VZN č. 2/2015 /PDF FILE/

06.07.2016

späť na zoznam