Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Prvé tohtoročné sneženie v Bratislave nás zastihlo pripravených

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy zabezpečila počas včerajšieho sneženia v Bratislave bezpečný prechod chodníkmi v areáli NKP Slavín a Námestia SNP v podobe odhŕňania mokrého snehu z týchto komunikácii. Okrem toho zamestnanci v pohotovosti sa počas zimnej údržby (sviatočné dni nevynímajúc) usilujú predovšetkým o zjazdnosť komunikácií, odhrnutie chodníkov, schodísk ako aj cintorínskych komunikácii počas sneženia na všetkých pohrebiskách v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Na priložených fotografiách môžete vidieť pracovníkov strediska Slavín pri zimnej údržbe Slavína a námestia SNP.

Ing. Boris Šramko
riaditeľ organizácie

späť na zoznam