Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

PRÍRODNÉ POCHOVÁVANIE

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy oznamuje, že s účinnosťou od 1.10.2019 zabezpečuje v areáli bratislavského Krematória tzv. prírodné pochovávanie.

Prírodné, resp. ekologické pochovávanie je založené na princípe rešpektu k prírodnému prostrediu so zachovaním čo najväčšieho ekotopu.  Snažíme sa o otvorenejší a zodpovednejší prístup k umieraniu, smrti a pochovávaniu v prepojení na zelený životný štýl. V zmysle tejto filozofie je pozostalým umožnené nájsť vlastný  a jedinečný spôsob poslednej rozlúčky, ako aj zachovanie individuálnych potreby pozostalých a prianí zosnulého.

Pozostalým ponúkame tiež individuálne konzultácie s obradníkom, s ktorým si dohodnú scenár samotného obradu. 

Pre viac informácií kontaktujte p. Capovú na tel .č.  02/50 700 158, alebo emailom capova@marianum.sk.

 

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

späť na zoznam