Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Informácie / Správa majetku / Priestory na prenájom

Priestoy na prenájom

Priestory na prenájom

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy ponúka na prenájom nebytové priestory. Realizácia nájomných zmlúv podlieha postupu podľa §9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z. z.

V prípade záujmu o prenájom ponúkaných nebytových priestorov, zašlite žiadosť na adresu :

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

Šafárikovo námestie č. 3
811 02 Bratislava


Príloha: tabuľka

Informácie poskytne: Buchholcerová, t. č. 02/50 700 105, e-mail buchholcerova@marianum.sk

späť na zoznam