Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

PRIEBEŽNÝ STAV REKONŠTRUKCIE VSTUPNÝCH PRIESTOROV, MARTINSKÝ CINTORÍN - AKTUALIZÁCIA

Rekonštrukcia  vstupných priestorov Martinského cintorína prebieha podľa plánu. Na priložených fotografiách je vidieť, v akom stave sa práce aktuálne nachádzajú...

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

1

23.08.2019

2

23.08.2019

3

23.08.2019

4

23.08.2019

späť na zoznam