Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

PRIEBEŽNÝ STAV REKONŠTRUKCIE VSTUPNÝCH PRIESTOROV, MARTINSKÝ CINTORÍN

Rekonštrukcia  vstupných priestorov Martinského cintorína prebieha podľa plánu. Na priložených fotografiách je vidieť, v akom stave sa práce aktuálne nachádzajú...

 

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

1

07.08.2019

2

07.08.2019

späť na zoznam