Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Pohrebné obrady pod prístreškami na priestranstvách pri domoch smútku

Núdzový stav, do ktorého nás nepriamo dotlačila koronakríza sa nevyhol ani rôznym bezpečnostným opatreniam týkajúcich sa realizácie pohrebným obradov. Jedným z viacerých opatrení bolo aj uzatvorenie domov smútku na cintorínoch, avšak vedenie organizácie neostalo pasívne a hľadalo vyhovujúce náhradné riešenie. A veríme, že sa nám to podarilo...

Od začiatku minulého týždňa (od 27.4.202) sa pohrebné obrady na cintorínoch na území hl. mesta SR Bratislavy v správe organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy vykonávajú pod prístreškami na voľných priestranstvách cintorínov, v blízkosti domov smútku. Uvedené riešenie je dôstojnou alternatívou ochrany voči nepriaznivému počasiu nielen pre smútočnú rodinu, kňaza či obradníka, ale chráni aj rakvu s pozostalým na jeho poslednej ceste.

Tento krok organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy sa stretol s viacerými priaznivými ohlasmi nielen zo strany smútiacich rodín zosnulých, ale aj odbornej verejnosti. 

Viac Vám napovedia priložené fotografie.

S úctou

 

Ing. Boris Šramko
riaditeľ organizácie

späť na zoznam