Vývoz zosnulých nonstop

0911 125 970

0911 125 980

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

OZNAM

 

Vážení klienti,

v nadväznosti na COVID automat nám dovoľte informovať Vás, že v priestoroch našej organizácie platí režim „Základ“. To znamená, že vstupovať môžu všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia.

Podmienky pre vstup do obradnej siene/domu smútku sú nasledovné:
 

Cintorín* Maximálny počet osôb
v obradnej sieni/dome
smútku
Podunajské Biskupice  12
Stará Vrakuňa 4
Prievoz  4
Martinský  10
Rača  8
Slávičie údolie 15
Petržalka  10
Devín 10
Lamač  10
Karlova Ves  10
Rusovce  10
Krematórium 62

* Na cintoríne Vrakuňa sa z dôvodu rekonštrukcie domu smútku obrady dočasne vykonávajú v exteriéri. Cintorín Komárov nemá k dispozícii dom smútku.

  • Nos a ústa musia byť v interiéri prekryté respirátorom alebo minimálne rúškom.

 

  • Účastník pohrebu, ktorý vstupuje do obradnej siene/domu smútku musí byť povinne zapísaný na zozname** účastníkov pohrebu.

** Pohrebníctvo je v zmysle aktuálne platných opatrení a nariadení povinné viesť zoznam účastníkov, tento zoznam pozostalí vybavujúci pohreb nahlasujú Pohrebnej službe.

 

V prípade nedodržania podmienok pre vstup Vás môžu zamestnanci vyzvať k dodržiavaniu podmienok, resp. vyzvať k opusteniu priestorov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s výkonom hromadného podujatia – pohrebného obradu:
http://www.marianum.sk/perch/resources/PDF/gdprweb-osds.pdf

späť na zoznam