Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Týmto podaním si dovolím poďakovať za veľmi korektný a citlivý

prístup k vykonávaniu prác na cintoríne Vrakuňa, ktoré boli

zodpovedne zabezpečené a boli vykonané potrebné úpravy náletových drevín.

Poznámka: S ohľadom na dodržanie GDPR neuvádzame meno a priezvisko odosielateľa poďakovania.

späť na zoznam