Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Informácie / Vox populi / Pochvalné uznanie

POCHVALNÉ UZNANIE

Vážený pán JUDr.Miloslav Hrádek,

dňa 13.O7.2015 zúčastnil som sa na poslednej rozlúčke s mojim priateľom Ing. Ivanom Luptákom v bratislavskom Krematóriu. Rozlúčkové stretnutie organizovala pani, správnejšie povedané – dáma.

S radosťou som použil slovo „ dáma“ aby som tým vyjadril, že celý priebeh rozlúčky viedla veľmi inteligentným, decentným a dôstojným spôsobom, s pochvalným konštatovaním mnohých účastníkov stretnutia. Program doplnila dobrým prednesom vhodnej básne a úlohu zvládla aj časovo.

Keďže sa mi nepodarilo osloviť ju po stretnutí, chcel by som jej za seba a mnohých účastníkov smútočného zhromaždenia poďakovať za dobre vykonanú prácu a oznámiť to aj Vám pán riaditeľ takouto formou, aby ste vedeli, že máte vo svojom kolektíve takých pracovníkov, ktorí robia Vašej organizácii Marianum dobré meno.

Ospravedlňujem sa za oneskorené oslovenie Vás. Bol som celý čas odcestovaný a nemohol som to neurobiť.

S pozdravom

Ing. Ladislav Búci, PhD., Bratislava

späť na zoznam