Vývoz zosnulého NONSTOP: 0911 125 970 0911 125 980
Rezervácia termínu pohrebu: 02 50 700 139 0904 293 559
Vybavenie pohrebu: 02 50 700 140 02 50 700 141 02 50 700 142

Vo chvíľach zármutku,
kedy prichádzate o milovaného človeka,
bude nám cťou sprevádzať Vás chvíľami poslednej rozlúčky

Pád nebezpečného stromu v Urnovom háji, ktorý nevykazoval žiadne vonkajšie známky poškodenia

Starostlivosť o dreviny na bratislavských cintorínoch je dlhodobo finančne podhodnotená a prestarnuté dreviny napriek snahe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy  v maximálnej miere využiť finančné prostriedky určené na údržbu zelene sa využívajú z podstatnej časti na „hasenie havarijných a kalamitných stavov“ a absentuje preventívna, komplexná a kontinuálna odborná starostlivosť na drevinách cintorínov. Vzhľadom na finančné a personálne poddimenzovanie starostlivosti o dreviny nie je možné 100% zabezpečiť ich komplexné ošetrenie. V súčasnosti dokážeme riešiť iba havarijné a naliehavé prípady (výruby suchých a nebezpečných drevín a konárov, bezpečnostné a stabilizačné orezy zelene a pod.) profesionálnymi certifikovanými odborníkmi a svojpomocne vyškolenými pilčíkmi riešime drobné orezy a pomoc pri kalamitných situáciách.  

Dňa 12.06.2020 v Urnovom háji bratislavského Krematória spadol strom – dub letný (Quercus robur), ktorý spôsobil škody menšieho rozsahu. Drevina nevykazovala navonok žiadne známky poškodenia a pád nebol spôsobený ani vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok (silný vietor, prívalové dažde a podobne). Pri spracovávaní havárie bola zistená rozsiahla hniloba kmeňa, ktorú pri vizuálnej kontrole stojaceho stromu nie je možné odhaliť. Za posledné dva roky je to už tretí dub, ktorý svojím pádom priam zázrakom nespôsobil rozsiahle škody a najmä nespôsobil zranenie návštevníkov Urnového hája Krematória v Bratislave. Nechceme ani len pomyslieť na možné fatálne následky. Ďalej bol uskutočnený výrub  viacerých dubov, ktoré boli napadnuté drevokaznými hubami, alebo mali narušenú statiku prípadne praskliny v kmeni.

V budúcnosti by sme chceli v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava vypracovať pasportizáciu všetkých drevín na cintorínoch v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Pri starých drevinách je totiž potrebné zabezpečiť kompletné fytopatologické posudky, aby sme predišli v maximálnej možnej miere škodám na majetku, zdraví či životoch návštevníkov cintorínov.

 

S pozdravom

Ing. Boris Šramko

riaditeľ organizácie

späť na zoznam